Du skal læse følgende for at købe de nye COUNTDOWN-produkter.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE TILPASET LYD OG VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 timer om dagen til januar 2, 2019.

LÆS DENNE AFTALE NØGLIGT FØR DU ANVENDER CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION. Ved at registrere, bestil online eller via telefon, brug eller anden adgang til den kreative lyd- / videoproduktion eller ethvert komponent heraf, i en hvilken som helst måde, anerkender du at du har læst og underlagt denne aftale, samtykker i at blive en part til DENNE AFTALE OG SAMARBEJDE AT BUNDES AF OG OVERENSSTEMMELSE MED BETINGELSERNE OG BETINGELSER HER. DENNE CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION ER TILBUDET OG TILGÆNGES KUN TIL PROFESSIONEL RADIO BROADCASTERS, DISC JOCKEYS, CONSULTANTS, ETIKETTER, HOTELLER, NIGHTCLUBS, BARS, RESTAURANTS, PROMOTERE OG ANDRE SÅDANNE PROFESSIONELLE PERSONER OG / ELLER ENHEDER. Hvis du ikke accepterer og accepterer ALLE VILKÅR OG BETINGELSER AF DENNE AFTALE, AFSLUT ALDRIG REGISTRERING / BESTEMMELSESPROCESSEN OG IKKE TILGÅ TIL ELLER BRUG AF PRODUKTET, CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION ELLER ENIGE MUSIKK, TEKST ELLER ANVENDELSE ANDRE MATERIALER TILGÆNGELIGE GENNEM CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION I ENHVER MANNER.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

DU ER STRYTLIGT FORBUDET TIL AT DELE ELLER UPLOADE NÅR OG ALLE COUNTDOWNS PRODUCERET AF KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. PÅ YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM eller ENHVER ANDRE DELE WEBSITER OG FTP-SITER, BEGRUNDET, AT DU HAR UDTRYKKELIG SKRIFTLIG DOKUMENTATION FRA VORES LICENSERINGSAFDELING.

Alle videoer er vandmærket for at identificere alle overtrædelser. Alle overtrædelser vil blive forfulgt og vil blive sortlistet og forbudt fra fremtidige køb.

Brugsregler:

  • Denne Creative Audio / Video Production bliver leveret til dig som slutbruger og bør derfor ikke reproduceres, ændres, tilpasses, transmitteres, sælges, lejes, leases, licenseres, overføres, distribueres eller på anden måde udleveres til tredjeparter eller ændres på nogen måde.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Denne Creative Audio / Video Production er et middel til at modtage indhold leveret af selskabet og kræver, at en individuel konto oprettes og godkendes af firmaet for at abonnere på tjenesten. Hver konto er godkendt til kun at blive anvendt af den person, der har oprettet kontoen. Under ingen omstændigheder skal en konto deles eller bruges af mere end en bruger, og en sådan handling skal betragtes som begrundelse for invalidation af kontoen, afslutning af kontoen eller anden strafforanstaltning. Dette omfatter også at gøre dit individuelle konto-id tilgængeligt for enhver anden person / enhed.
  • Du anerkender, at Company bevarer eksklusiv kontrol af Creative Audio / Video Production og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der er forbundet hermed. Ved at abonnere på indholdsleveringstjenesten, der tilbydes via Creative Audio / Video Production, bliver du ikke ejer af den. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, ydes du ikke rettigheder eller licens til patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder eller varemærker med hensyn til Creative Audio / Video Production eller dens indhold, og Company forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet herunder. Creative Audio / Video Production indeholder proprietære og fortrolige oplysninger, som er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatbestemmelser.
  • Du accepterer ikke at fjerne, fra ethvert eksemplar af Creative Audio / Video Production, copyright og / eller andre ejendomsrettigheder, der vises på Creative Audio / Video Production, som oprindeligt blev leveret af Company.
  • Du accepterer ikke at dekompilere, adskille, dekryptere, oversætte, redigere, oprette afledte værker fra, udpakke eller omvendt konstruere eller videresælge Creative Audio / Video Production, eller forsøge at hjælpe andre med at gøre noget af det foregående.
  • Du accepterer ikke at reproducere, distribuere, formidle, sælge, stille til rådighed for tredjeparter eller cirkulere denne Creative Audio / Video Production til nogen eller udnytte Creative Audio / Video Production til kommercielle eller ikke-kommercielle formål uden det udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke af selskabet. Enhver sådan uautoriseret distribuerende handling udgør en overtrædelse af den føderale lov om ophavsret i henhold til 17 USC Section 106, for hvilket du kan anses for ansvarlig for forsætlig ulovlig adfærd, straffes med en bøde på op til et hundrede femtredive tusind dollars ($ 150,000) pr. Overtrædende handling.
  • Indholdet, der leveres via Creative Audio / Video Production, tilhører tredjeparter, der beholder ejerskab over det og har licenseret det til Company. Indholdet er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret. Indhold, der modtages fra firmaet, må kun vises, bruges og kun afspilles af abonnenten, til hvem indholdet stilles til rådighed og kun til formål inden for rammerne af denne aftale.
  • Du accepterer ikke at gøre brug af indholdet på en måde, der ville krænke ophavsretten eller anden eksklusiv beskyttelse af arbejdet og anerkende, at enhver krænkende brug vil opsige dine rettigheder til privatlivets fred i henhold til denne aftale og kan også resultere i personligt juridisk ansvar under statens eller føderal lov. Føderal lov giver alvorlige borgerlige og strafferetlige sanktioner for uautoriseret reproduktion, distribution, udlejning eller digital transmission af copyrightbeskyttede lydoptagelser og / eller andre beskyttede værker under 17 USC Sections 501, 506. At lave uautoriserede kopier af ophavsretligt beskyttede værker udgør stjæle, for hvilket du kan holdes ansvarlig for tusindvis af dollars i erstatning. Gør noget af indholdet tilgængeligt på ethvert Peer to Peer-netværk (P2P) eller ethvert andet middel til uautoriseret upload af beskyttede eller beskyttelsesværdige værker udgør også ophavsretskrænkelse. Denne aftale udgør en meddelelse om ophavsretlig beskyttelse af indholdet, der leveres via Creative Audio / Video Production, og enhver ulovlig brug kan resultere i en konstatering af forsætlig krænkelse af ophavsret i en føderal domstol, der straffes med en bøde på op til et hundrede og halvtreds tusind ($ 150,000) dollars pr. Overtrædende handling eller andet alvorligt civilretligt eller strafferetligt ansvar.
  • Du forstår, at alt indhold er vandmærket med et personligt ID, der kan spores til dig, og at du vil være ansvarlig for enhver kopiering eller ulovlig omfordeling af Creative Audio / Video Production eller indhold helt eller delvis i overensstemmelse med ovenstående.

Semester. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Garantifraskrivelse. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Begrænsning af ansvar. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er hverken virksomhed, licensgivere, leverandører, partnere, associerede partnere eller tredjepartsleverandører ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for direkte, indirekte, tilfældige, særlige, eksemplariske, straffe eller følgeskader skader eller anden form for skadeserstatning på nogen måde som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller din brug af Creative Audio / Video Production, uanset handlingsform eller grundlag for kravet eller om selskabet har været eller ej rådgivet om muligheden for sådanne skader. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for tilfældige eller følgeskader. Derfor kan nogle af ovenstående begrænsninger og udelukkelser ikke finde anvendelse på dig.

Brug af oplysninger. Du giver hermed firmaet tilladelse til at anvende enhver information, der er afledt af din brug af Creative Audio / Video Production eller andre oplysninger, der indberettes til Company på enhver måde, som Company vælger, enten i kommercielle eller ikke-kommercielle øjemed.

Ændringer. Firma forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne Aftale og at indføre nye eller yderligere vilkår eller betingelser for din brug af Creative Audio / Video Production. Sådanne ændringer og yderligere vilkår vil blive effektive straks og indarbejdet i denne aftale. Din fortsatte brug af Creative Audio / Video Production vil blive betragtet som accept heraf.

Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Valg af lov og samtykke til jurisdiktion. Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Ohio, USA, uden hensyntagen til lovens lovbestemmelser og du accepterer herved eksklusiv jurisdiktion og sted i de føderale og statslige domstole i Clermont County, Ohio, USA med hensyn til alle tvister, der opstår som følge af eller relateret til Creative Audio / Video Production. Derudover giver du hermed tilladelse til eksklusiv jurisdiktion og sted i sådanne retter for enhver handling, som du har påbegyndt mod os (eller vores datterselskaber).

Hele aftalen. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

ALLE BEGRÆNSEDE BESTEMMELSER SKAL GØVES AF LØRDAG, DECEMBER 27, 2018 TIDLIGT, EST for at garantere levering på tid uden et rush gebyr.

Alle ordrer efter denne frist vil resultere i et RUSH FEE plus eventuelle fremskyndede FedEx-gebyrer.

ALLE SALG ER FINALE! Ingen refusioner vil blive givet. INGEN UNDTAGELSER.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for support: Venligst e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Tak skal du have! Godt nytår!

*** Rabat Alert ***

Venligst tag en video din NYE nedtælling LIVE I HANDLING this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Upload det her: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!